STRÁNKY JSOU POSTUPNĚ AKTUALIZOVÁNY 

 

Naše služby :

Přísevy trvalých travních porostů - provádí se nejčastěji na jaře / nabo na podzim - TTP

- odborné poradenství týkající se travních porostů ( údržba, hnojení, obnova, doporučení)
- prodej osiv trav, jetelovin a jejich směsí
- výsev travních směsí, samotných druhů trav a jetelovin přímo do travního porostu

pro tento výsev používáme diskový secí stroj VREDO o záběru 3m
 -
válečkové výsevní ústrojí s plynulým převodem výsevu
 - možnost výsevku od 10 po 300 kg/ha
 - dvojité výsevní disky o rozteči řádků 7,5 cm
 - litinový utužovací válec - litinový prstenec za každým výsevním diskem

                                                                                                 vredo

 

Setí kukuřice a slunečnice
- setí do klasicky připravené půdy - po orbě
- setí po podmítce nebo hlubším kypření
- setí do vymrzlé meziplodiny
- setí do strniště

pro setí používáme přesný secí stroj KINZE 3500 s přihnojením - 8řádků
-
možnost vypínání jednotl.sekcí dle navigace -díky tomu úspora 5% -10 %  osiva
- kapacita zásobníku na hnojiva 1,5t  (cca13-18 ha)  na 1 naplnění
- kapacita zásobníku na osivo je 1 600tis. jedinců ( cca 15- 20 ha) na 1 naplnění- rozteč přihnojovacích a secích disků - 75cm
- kotoučový disk s nožem a dávkovací trubicí pro přihnojení pod patou
- zvlněný koltr zabezpečující přípravu drážky pro setí
- secí dvojdisk s hloubkovými koly umožňující dodržet požadovanou hloubku setí
- utužovací pár gumových přítlačných koleček variabilně nastavitelných
- výkon stroje : 90tis.zrn /ha + 100kg hnojiva/ha  - ( cca 3-5 ha/ hod)
- pracovní rychlost 6-10km/hod
                                                                kinze

 

 secí stroj Vaderstad TEMPO

- přesný secí stroj s možností VARIABILNÍHO setí
-
vypínání jednotlivých sekcí v klínech - úspora osiva cca  10%

- aplikace insekticidů ve formě granulátu
-
možnost rozteče řádků - 45-75 cm
-
kapacita zásobníku na hnojivo 1,5-2 tuny ( cca 15-25 ha)
- k
apacita zásobníku na osivo - 1900 zrn kukuřice ( cca 13-20 ha)

 

                                                           

 

 

Plečkování a kypření kukuřice, slunečnice a tech.konopí
- stroj plečka PPL8 v agregaci s traktorem NH TS115
- možnost přihnojení DAMem 390 nebo jiným kapalným hnojivem 80 -160lt/ha
- 6 nebo 8 řádky
- výkonnost cca 2- 4 ha/hod

                                                          

 - Rotační hvězdicová plečka GST - Biostar 12 + traktor o výkonu 200k

- plošné zpracování povrchu půdy- rozbije a rozdrtí půdní krustu a provzdušní, eliminuje  plevel
- přerušení kapilarity, ochrana před vysycháním,
- podpora mineralizace a růstu
- vysoká šetrnost k plodinám - nezávislá na rozteči a počtu řádku
-
využití při podpoře vzcházení výdrolu
- rychlost až 25km / hod = vysoký denní výkon

- vhodné pro plodiny : obiloviny, řepku, mák, kukuřici, slunečnici a sóju, brambory, cukrovou řepu, cibuli,česnek, celer, mrkev, hrách i jahody

   GST-plecka-agrio_1  

 

Sečení pícnin na OP, luk, pastvin...
- souprava čelního a bočního žacího stroje zn. Krone
- traktor o výkonu 200k
- záběr cca 7,2 m
- bez kondicionéru
- možnost vysokého strniště - pícniny na OP ( nízké riziko kontaminace hlínou)
- vysoký denní výkon

                                                                 

Lisování sena, senáží, slámy
- lisování lisem Welger RP 445
- velikost balíků 100-160cm
- možnost řezání až 13noži / nebo bez řezání
- vázání do sítí

                                                                 

 

Lisování sena, slámy

- lisování lisem New Holland BB 1290RC plus

- balíky do velikosti 120 x 90 x 90-250cm

- lisování sena, slámy

- možnost řezání - 33 nožů

- vázání motouzem - 6uzlovačů

- vlhkoměr

                                                               

Sklizeň senáží a siláží
- řezačka New Holland FR 9060 - 600koní
- sběrací zařízení Pick- up 3m

- adaptér na kukuřici - 10řádků
- délka řezanky 4 -30mm
- pohon všech kol 4x4

                                                           

Balení senáží
- nesená  balička ELHO 1400 Softliner
- možnost zabalení balíků o velikosti 100-140cm
- 4-6 vrstev folie

                                                                 

Odvoz senáží, silíží, obilovin, řepky, brambor, sypkých materiálů ...
- jednostranný dvounápravový návěs Wielton sklápěný dozadu
- nebo dvoustranný dvounápravový návěs Wielton sklápěný do boku i dozadu
- užitná nosnost 18 tun
- kapacita ložné plochy 35 nebo 40 m3 dle nástavek
- možnost vysypávání zadním okénkem
- možnost zaplachtování

                                                                

Rozhrnování a dusání siláží, senáží
- traktor NH 200k s robustní radlicí 3m
- dusač siláže 7 nebo 11 kol
- hmotnost soupravy cca 14tun

                                                                  ´

Sklizeň obilovin a olejnin
- sklízecí mlátička NH CR9080 - 430koní / 500 koní
- záběr lišty 9,15m - vario s řepkovými děliči / záběr lišty 10,7 m -vario s řepkovými děliči
- axiální výmlat 2 rotory - šetrný ke slámě

- pracovní záběr kukuřičného adaptéru - 8mi řádek
- metač plev
- možnost drcení slámy

- tvorba výnosových map technologii AG- Leader

                                                                 

Aplikace či vyvážení digestátu
- aplikace kejdy prasat a skotu, digestátu, močůvky, kalů z čističek
- cisterna Wienhoff 16200 , Wienhoff 17500
- objem 16200lt / 17500
- hadicový aplikátor EXA-CUT 13,5m / 15 metrů ( možnost složení na 12m)
- přesná aplikace v celé šířce záběru - nízký variační koeficient
- výkonná vývěra s pomocným čerpadlem
- tandemová náprava osazená koly - 750/65 - 30,5 ( i do vlhčích podmínek)
- denní výkon 300-700m3

                                                              

Aplikace vápence, dolomitického vápence a průmyslových hnojiv
- Bredal K 105L
- mletý nebo drcený vápenec, dolomitický vápenec

- průmyslová hnojiva - sírany, ledky, močovina, ... - objem 10,9m3
- nosnost 12tun
- kotouče na drcený vápenec, dolomit.vápenec 12-16m
- kotouče na prům. hnojiva 18-36m
- šneky o záběru 12m - vápenec, prům. hnojiva
- vysoká přesnost aplikace ( rovnoměrnost)
- vysoká denní výkonnost - 30 -150 ha
- vážící systém
- aplikace dle navigace AG Leader + automatické řízení jízd

- Automatické řízení rovnoměrné dávky dle pojezdu

- možnost variabilní aplikace dle vytvořené mapy

                                                               

 

Autodoprava Volvo + přívěs
- auto Volvo FM 12 460 + Panav 3/24 - sklápěcí souprava
- k vápnění přibyla i vlastní doprava, ta se nyní týká pouze drceného vápence.
- vápenec k vám navezeme, složíme a poté i rozmeteme s traktorem a Bredalem K 105L

- navážení drceného vápence, písku, drtě, cihel a jiných materiálů

- odvozy kulatých balíků, kontejnerů...
- užitečná hmotnost sólo - 14,5t , souprava naveze cca 30tun