Zde najdete informace k jednotlivým službám: 1, Setí a Přísevy trav - secí stroj VREDO

                                                                                  2, Setí obilovin, jetelovin i travních směsí - DAMA

                                                                                  3, Setí kukuřice a slunečnice - KINZE 3500

                                                                                  4, Setí kukuřice, slunečnice, řepka - Vederstad TEMPO - TPV 12

                                                                                  5, Plečkování kukuřice a slunečnice - s použitím DAMu - PPL8

                                                                                  6, Plečkování - rotační plečkou - GST Biostar 12  

 Setí a přísevy trav

setí se provádí nejčastěji co nejdříve z jara, hned jak dovolí počasí , ale i na podzim ( záleží na stavu pozemku, počasím v  daném roce...)

 - k tomu pro vás zajistíme odborné poradenství týkající se travních porostů ( údržba, hnojení,obnova i doporučení)

 - prodej osiv trav, jetelovin i jejich směsí

 - výsev travních porostů, samotných druhů trav i jetelovin přímo do travního porostu

 - setí provádíme diskovým secím strojem značky VREDO o záběru 3 metry

 - válečkové výsevní ústrojí s plynulým převodem výsevku

 - možnost výsevku od 10 kg až po 300 kg / ha

 - dvojité výsevní trysky o rozteči řádků 7,5cm

 - litinový utužovací válec - litinové prstence za každým výsevním diskem

 

            

        

    PROČ PROVÁDĚT PŘÍSEVY?

    NAVÝŠENÍ PRODUKCE O 30 -40%

  Po mnoho let se zemědělci nezabývali poklesy výnosů u TTP, dané přestárlými a prořídlými porosty - pokles ve výnosu dosahuje až 50%

  Navyšuje se podíl plevelů a nekulturních trav, výsledkem je výrazně zhoršená kvalita píce.

  Přisévány by měly být v první řadě porosty na lepších půdách, kde se prostředky vložené do práce a osiva vrátí výrazným zlepšením porostu.

  Důležité je odplevelení, podle zásob živin také přihnojení - vápnění a doplnění fosforu v půdě pro udržení jetelovin v porostu. Přísev výrazně zkvalitní 

  porost a prodlouží jeho životnost.

 - zvýšení produkce krmiv z pozemku o 30- 40%

 - rychlá oprava po zimních škodách

 - prodloužení životnosti porostů

 - zvýšení kvality travního drnu, u starších porostů, doplnění chybějících druhů

 - snížení šance pro rozvoj plevelů

 

      Přísevy se provádějí nejčastěji brzy zjara , výsevek je 25 - 30kg/ha  jetelotravní nebo travní směsí. S výběrem  správné směsi k vám, vám rádi poradíme i zajistíme.  Příklady travních směsí : Jetelotravní, vojtěškotravní, TTP louky - do sucha, vlhka ( senáž/seno)

    TTP pastviny - vytrvalá s jetelem do vlhka/ do sucha ( pastva/senáž) ,vytrvalá bez jetele do vlhka ( pastva/seno) ...a další ...

 

 

Setí obilovin, jetelovin, trav a travních směsí

 

 - setí se provádí do klasicky připravené půdy po orbě

 - setí po podmítce či hlubším prokypření

 - setí provádíme secí kombinací DAMA se záběrem 3metry

 - objem zásobníku je 1000lt ( 600 - 800kg)

 - rozteč řádků je 12,5cm

 - hrotové mechanické výsevní ústrojí

 - mikrovýsev

 - dvojdisk, utužovací kolo, zavlačovač

 - denní výkon až 30 ha - záleží na připravenosti a nerovnostech pozemku

 

      

      

 

 

    

  Setí kukuřice a slunečnice

  setí do klasicky připravené půdy po orbě

  - setí po podmítce či hlubším kypření

  - setí do vymrzlé meziplodiny

  - setí do strniště

 

 - přesný secí stroj KINZE 3500 s přihnojením - 8 řádků

 - možnost vypínání jednotlivých sekcí dle navigace - úspora 5 -10 % osiva

- kapacita zásobníku na hnojivo 1,5tuny ( cca 13 - 18 ha) - na 1 naplnění

 - kapacita zásobníku na osivo 1600 tisíc jedinců (cca 15- 20 ha) - na 1 naplnění

 - rozteč přihnojovacích a secích disků - 75 cm

 - kotoučový disk s nožem a dávkovací trubicí pro přihnojení pod patu

 - zvlněný koltr zabezpečující přípravu drážky pro setí

 - secí dvojdisk s hloubkovými koly umožňující dodržet správnou hloubku setí

 - utužovací pár gumových přítlačných koleček variabilně nastavitelných

 - výkon stroje ( při 90 tis.zrn / ha + 100kg hnojiva / ha) - 3 - 5 ha / hodinu

 - pracovní rychlost - 6 - 12 km/ hod

 - možnost aplikace přídavné hodnoty - ve formě granulátu

 

        

       

       

      

 

 Secí kombinace - Vaderstad Tempo TPV 12/8

 

 setí do klasicky připravené půdy po orbě

  - setí po podmítce či hlubším kypření

  - setí do vymrzlé meziplodiny

  - setí do strniště

 

- přesný secí stroj s možností variabilního setí

- vypínání jednotlivých sekcí v klínech - úspora 5 - 10 % osiva

- aplikace insekticidů ve formě granulátu

- možnost rozteče řádků - 45 nebo 75 cm

- kapacita zásobníků na hnojivo - 1,5 - 2t  ( cca 15 - 25 ha)

- kapacita zásobníků na osivo 1 200tis - 1 900 tis. zrn kukuřice ( cca 13 - 20 ha)

- hnojení - kotoučový disk s nožem

- setí - secí dvojdisk s přítlakem

- pracovní rychlost - 10 - 15 km/hod

   

   

 

 

 

 Plečkování

   - plečkujeme plečkou PPL8

  - plečkování porostu, zajistí provzdušnění půdy s možností dodání hnojiva

  - možnost přihnojení DAMem 390 nebo jiným kapalným hnojivem 80 - 160lt / ha

  - pracovní záběr - 6 -ti nebo 8 -mi řádky

   - výkonnost cca 2-4 ha / hod

 

      

       

   

 

 

 ROTAČNÍ PLEČKA - GST BIOSTAR 12M

- plošné zpracování povrchu půdy - rozbije a rozdrtí půdní krustu a provzdušní povrch

- reguluje plevel

- přerušení kapilarity, ochrana před vysycháním  a podpora mineralizace a růstu

 

= vysoká šetrnost k plodinám

= nezávislá na rozteči a počtu řádků

= využití při podpoře vzcházení výdrolu

= velký plošný výkon 

= rychlost až 25km / hod = velký denní výkon

= pracovní záběr - 6,6 m nebo 12m

 

Pro které plodiny je využíván : 

= obiloviny - pšenice, ječmen, žito, oves                             

= řepku a mák

= kukuřice, slunečnice, sója

= brambory, cukrová řepa

= cibule, česnek,  celer, mrkev,

= hrách

= jahody 

= i stromečky 

 

Odkaz na video : https://www.youtube.com/watch?v=udS_TEFxE5g

  

618CB63B-D83A-419D-B952-2EABAEBA4A81     65C65D3F-C3D3-4EE8-98E0-5567EBF4F029

GST-plecka-agrio_1      GST-plecka-agrio7- po 110mm srazek behem 48hod

         Prokypření                                                                                   Stejné pole po 24 hod- kdy spadlo 110 mm srážek

 

GST-plecka-agrio9